Hizmetler

Sızma (Penetrasyon) Testi

IBS (Internet based Security)

Dış ağa yönelik gerçekleştirdiğimiz genel zafiyet tespiti hizmetimizdir.

NBS (Network based Security)

İç ağa yönelik gerçekleştirdiğimiz genel zafiyet tespiti hizmetimizdir.

ABS (Web Application based Security)

Web uygulama ve web sunucusuna yönelik gerçekleştirdiğimiz zafiyet tespiti hizmetimizdir.

MBS (Mobile Application based Security)

Mobil uygulamasına yönelik gerçekleştirdiğimiz zafiyet tespiti hizmetimizdir.

DBS (Distributed Denial of Service based Security)

Dış sistemlere yönelik gerçekleştirdiğimiz servis dışı bırakma ile zafiyet tespiti hizmetimizdir.

SBS (Social Engineering based Security)

Sahte e-posta gönderimi ve telefon görüşmesi yaparak gerçekleştirdiğimiz sosyal mühendislik ile zafiyet tespiti hizmetimizdir.

WBS (Wireless based Security)

Kablosuz ağa yönelik gerçekleştirdiğimiz zafiyet tespiti hizmetimizdir.

TBS (IoT based Security)

IoT cihazlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz zafiyet tespiti hizmetimizdir.

Güvenlik Danışmanlığı

CBS (Source Code based Security)

Kaynak koduna yönelik gerçekleştirdiğimiz zafiyet tespiti hizmetimizdir.

HBS (Hardening based Security)

Sistemlere yönelik gerçekleştirdiğimiz sıkılaştırma ile zafiyet tespiti hizmetimizdir.

LBS (Stress & Loud based Security)

Web uygulamalarına yönelik gerçekleştirdiğimiz stres ve yük testi ile zafiyet tespiti hizmetimizdir.

PBS (Physical based Security)

Lokasyona yönelik gerçekleştirdiğimiz fiziksel ortam ile zafiyet tespiti hizmetimizdir.

RBS (Reverse based Security)

Yazılıma yönelik gerçekleştirdiğimiz tersine mühendislik ile zafiyet tespiti hizmetimizdir.

FBS (Forensics based Security)

Olay tespitine yönelik gerçekleştirdiğimiz adli bilişim ile zafiyet tespiti hizmetimizdir.

Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Menu